Voor wie babymassage

Voor alle baby’s vanaf 6 weken maar zeker voor baby's die lang en herhaaldelijk in het ziekenhuis hebben gelegen is het erg goed.
Baby's die uit het ziekenhuis komen ervaren aanraking meestal niet als iets fijns maar eerder als pijnlijk. Denk aan prikjes-sondes enz. zo leren ze dat aanraking ook heel fijn is.
Kinderen met een chronische ziekte.
Te vroeg geboren kinderen.

Kinderen met diverse klachten/verschijnselen waaronder:
  • Gespannenheid, onrust, stress, overstrekken
  • Veel huilen
  • Spugen, reflux (= voeding teruggeven), voedingsproblemen
  • Geheel of gedeeltelijk niet meer aangeraakt willen worden
  • Moeilijk (oog)contact maken
  • Obstipatie
  • Slaapproblemen

Effecten bij op tijd geboren baby's
Ook bij op tijd geboren baby's worden deze effecten duidelijk. Ze slapen rustiger en dieper, nemen sneller toe in gewicht en lengte. Ze zijn alerter, meer geïnteresseerd in hun omgeving, hebben meer plezier in contact en huilen minder. Op ontwikkelingstests scoren gemasseerde baby's hoger op "oriënterend" gedrag en juist lager op opgewonden (huilen) of "depressief" apathisch gedrag.